Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  • De algemene voorwaarden gelden voor Festival Onderuit, onder Stichting Festival Onderuit. De algemene voorwaarden van de samenwerkende partners zijn ook van toepassing.
 2. Ticketverkoop en Toegang
  • Tickets voor Festival Onderuit zijn niet restitueerbaar, tenzij anders vermeld.
  • Toegang tot het festivalterrein is alleen toegestaan met een geldig toegangsbewijs.
  • Kinderen onder de 14 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassene.
 3. Gedragscode
  • Festivalbezoekers dienen zich respectvol te gedragen naar medebezoekers en het festivalterrein.
  • Het is verboden om alcohol te nuttigen door personen jonger dan 18 jaar.
  • Drugsgebruik en -handel zijn ten strengste verboden.
  • Het festivalterrein is volledig rookvrij.
 4. Aansprakelijkheid
  • Stichting Festival Onderuit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van festivalbezoekers.
  • Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico.
 5. Annulering of Wijziging
  • In geval van annulering door overmacht zal Stichting Festival Onderuit trachten alternatieve regelingen te treffen. Restitutie van tickets wordt dan overwogen.
 6. Intellectuele Eigendom
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Stichting Festival Onderuit foto’s, video’s of andere content van het festival te gebruiken voor commerciĆ«le doeleinden.
  • Door de organisatie wordt beeldmateriaal opgenomen dat later gebruikt kan worden in uitingen van Festival Onderuit.
 7. Privacybeleid
  • Stichting Festival Onderuit respecteert de privacy van haar bezoekers. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor festivalgerelateerde communicatie.
 8. Geschillenbeslechting en Toepasselijk Recht
  • Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden besproken en opgelost tussen de betrokken partijen.
  • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Door het betreden van het festivalterrein stemmen bezoekers in met deze algemene voorwaarden.

Laatst bijgewerkt op 27-03-2024.